elfcon

Om Elfcon

ELFCON bildades 4 mars 1991. Med 3 stora kunder/rederier, ACL/Atlantic Container Line, Wilhelmsen Lines, (numera Wallenius Wilhelmsen), och Johnson Line/Laser Line (numera Hamburg Sud) som bas startades verksamheten upp. Samtliga är även i dagsläget kunder till ELFCON.

Under åren har ett antal nya kunder anslutit sig till ELFCON’s koncept, såsom StoraEnso, Sol Line, Nordic Bulkers, Bertchi, APM Terminal, Hallens, Seaco för att nämna några.

ELFCON’s geografiska läge med 2 st arbetsplatser inom Göteborgs hamn, älvsborgshamnen och Skandiahamnen är en stor fördel för gamla och nya kunder. Vi är där rederierna är.

ELFCON är mycket stolta och hedrade över att StoraEnso kom med en förfrågan om ELFCON kunde hjälpa StoraEnso med reparationer i Belgien och i Tyskland. Som en följd av detta har ELFCON idag även reparationsverksamhet i Wielingen Dock Zeebrugge, Belgien och Lübeck Tyskland

ELFCON har blivit en eftertraktad partner när det gäller reparations och svetsarbeten ombord på fartyg. Som kunder kan nämnas Wagenborg, Stena Line, SOL och TTS.

ELFCON har omfattande reparationstjänster för tankcontainrar (ram, isolering, ventiler, tankkroppen, 2,5 och 5års test)

ELFCON säljer begagnade och nya förråds- och sjöfarts- container.

ELFCON utför ON HIRE INSPECTIONS och OFF HIRE INSPECTIONS av container.

Målsättningen för ELFCON är att ge en totalservice till sina kunder. Ingenting är för litet, ingenting är för stort.

Vi sysselsätter idag cirka 18 personer i Sverige, 10st i Belgien och 5st i Tyskland.